Дермоабразио е процедура, която има за цел чрез отстраняване на повърхностния слой на кожата да намали фините бръчки, както и белезите от акне. Тази естетична процедура може да бъде извършена върху малко поле или върху по-голямо като например - гръб или гърди. Дермабразиото може да бъде и комбинирана процедура.
Операцията се извършва под местна или обща упойка. Продължителността й зависи от големината на полето, което ще бъде третирано. С диамантен накрайник се отстранява повърхностния слой на кожата. След приключване на операцията върху оформилата се ранева повърхност се поставя антибактериална превръзка, като така не се допуска инфекция и се стимулира епителизацията.