Естетичната интервенция, с която се коригира ушната мида, се нарича отопластика или аурикулопластика. Това се постига чрез изрязване на кожа в областите зад ушите, премахване на нефункционалните при човека ушни мускули и моделиране на хрущялите.
Целта на пластиката на ухо е възвръщане на формата, големината или симетрията.

Ухото се приема за правилно, когато отговаря на следните условия - да е отклонено от главата на не повече от 25 градуса, а дължината му да е равна на разстоянието от външния край на веждата до основата на носа.
Тази интервенция не се извършва в случаите на липса на ухо или т.нар. малко ухо, които са резултат на едностранна лицева атрофия. Тогава се налага по-масивна операционна намеса и присаждане на хрущялни импланти.
Освен стърчащи уши, може да съществуват и други несъвършенства, които да се коригират с отопластика. Това включва корекция на клепнали уши - когато върхът на ушите гледа надолу, "чашковидни" уши, които обикновено са малки, уши във форма на мида, при които краищата на ушите са поръбени, като ги няма естествените извивки и гънки на ушите.