Д-р Мартин Василев Попов

началник отделение, специалист пластично-възстановителна и естетична хирургия

Д-р Мартин Попов завършва Медицински университет, гр. София през 2012 г., след което започва своята специализация в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ в Клиника по изгаряния и пластична хирургия. През 2020 г., след успешно положен изпит, придобива специалност „Пластично-реконструктивна и естетична хирургия“. От м. август 2021 г. е ръководител на отделение за възрастни.

Интересите на д-р Попов са в областта на естетичната хирургия, реконструкции след травми, изгаряния, туморни образувания, съвременни методи за лечение на изгаряния. Посещава множество обучения в страната и чужбина и постоянно повишава квалификацията си.

Д-р Попов е член на Българската лекарска асоциация – БЛС, Българска асоциация по пластично-реконструктивна и естетична хирургия – БАПРЕХ, Европейска асоциация за лечение на изгаряния – ЕВА, European wound management association – EWMA.

Владее английски и руски език.