Проф. д-р Мая Аргирова, д.м.

Началник на Клиника по изгаряния и пластична хирургия

Проф. д-р Мая Аргирова, д.м. е  началник на Клиника по изгаряние и пластична хирургия, Специалист пластично-възстановителна и естетична хирургия и Специалист по обща хирургия в УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов".

Завършва висше медицинско образование през 1982 г. в гр. София. От 1987 г. работи в Секция по Изгаряния и Пластична хирургия на институт „Пирогов“. Проф. д-р Мая Аргирова има придобити специалности по обща хирургия, пластично възстановителна и естетична хирургия. Има над 35 публикации в областта на изгарянията, травми и пластично естетична хирургия. Проф. д-р Аргирова е член на редица световни, европейски и български асоциации и е републикански консултант по изгаряния. Владее английски език.

Дисертация: „Съвременни тенденции в комплексното хирургично лечение на изгарянията в детската възраст”. От края на месец януари 2020 г. е професор. През 2021 г. е избрана за председател на Централна комисия по професионална етика на Българския лекарски съюз.