Проф. д-р Мая Аргирова, д.м.

Координатор на Специализиран комплекс по изгаряне и пластична хирургия и началник Клиника по изгаряне и пластична хирургия

Проф. д-р Мая Аргирова, дм е координатор на специализиран комплекс по изгаряне и пластична хирургия и началник Клиника по изгаряне и пластична хирургия в "Пирогов"
• Завършва висше медицинско образование през 1982 г. в гр.София.
• От 1987 г. работи в Секция по Изгаряния и Пластична хирургия. От 1988г. до 1991г. работи като асистент към І-ва хирургия на МА гр. София на база Скция по Изгаряния и пластична хирургия на институт „Пирогов“. Специалности: обща хирургия, пластично възстановителна и естетична хирурия
• Публикации: над 35 в областта на изгарянията, травми и пластично есетична хирургия
• Член наредица световни, европеиски и български асоциации / виж по горе/.
• Владе английски език
• Дисертация: „Съвременни тенденции в комплексното хирургично лечение на изгарянията в детската възраст”

От края на месец Януари 2020 г. е професор.