Всяко нарушаване на целостта на кожата активира цяла каскада от процеси, които водят до нейното заздравяване. Образуването на белези е много чест краен резултат след кожно нараняване и практически няма човек, който да няма поне един белег. В ранните фази на формиране на белега преобладават съдовите промени, които са временни, а промените в консистенцията/текстурата на белега получени от колагеновото ремоделиране, са постоянни.
Хипертрофични белези – те са розови, надигнати, плътни, червени белези. Претърпяват период на узряване, който завършва в рамките на две години, като се наблюдава обратно развитие, което не е пълно. Характерно за тях е, че въпреки силно разрасналия колаген, белегът не излиза извън рамките на първоначалното нараняване. Този тип белези се образуват най-често в зони, където има по-бавно зарастване, области с по-голямо движение и натиск. Тези белези се образуват още през първите месеци след травмата.


Келоиди – надигнати, червено-лилави белези, които са по-плътни от хипертрофичните. Често рецидивират след премахване. Келоидите излизат извън рамките на първоначалната травма. Получават се както няколко седмици, така и години след нараняване на съответното място. По-често се срещат сред хора с по-тъмен цвят на кожата. Нерядко се придружават от сърбеж и чувство на дискомфорт.


Контрактурите (лат. намаляване или намаление,) - заболяване, характеризиращо се с ограничения в движението на ставите. Причината за контрактурите най-често са предишни травми. Могат да се дължат на хипертрофичен белег/ келоид, както и на промени в подлежащите структури. Често е налице и деформация в засегнатата зона. В тежките случаи може да се стигне до загуба на функция.

Консервативно лечение на последиците от изгаряне

Приложение на триамцинолон ацетонид – представлява кортикостероиден препарат, който се инжектира в белег/келоид. Показани за подобно лечение са белезите в процес на зреене. Препаратът противодейства на каскадата от процеси, водещи до разрастване и втвърдяване на белега. Прилага се по схема, като манипулацията се извършва под упойка, тъй като е болезнена.


Оперативно леченеие на последиците от изгаряне
Прилагат се методите на свободната и несвободната кожна пластика. След хирургична ексцизия, дефектът се покрива с тъкани по съседства или от разстояние.
Z-пластика: Използват се геометрични фигури под формата на ламба (триъгълни ламба), като след разместване на кожните ресурси се получава релативно удължение в желана посока. Така се прекъсват хипертрофични бридове и контрактури.


Експандер-техники: Експандерът представлява изделие, което по оперативен път се поставя подкожно в съседство с белег/контрактура. Чрез увеличение на обема на експандера се стига до разширение на кожата над него-експандиране. Процесът продължава няколко седмици. При достигане на необходимото разширение, експандерът се отстранява, а експандираната кожа покрива проблемния участък. Предимство на метода са минимални белези след интервенцията и близки качества на експандираната кожа и околната кожа. Така се избягва разлика в цвета, дебелината и желано или нежелано окосмяване.


Интегра („изкуствена кожа“): Синтетичен, високотехнологичен продукт, състоящ се от колаген и матрица, в която прорастват собствени клетки, покрити със силиконов слой. Интегра може да бъде използвана както за лечение на обширни изгаряния, така и за лечение на хипертрофични белези, келоиди и контрактури. Лечението е в два оперативни етапа. На първи етап след ексцизия на увредената тъкан, дефектът се покрива с Интегра. След период на „узряване“, който продължава 15-25 дни, повърхностният силиконов лист се отстранява и Интегра се покрива с тънки разцепени кожни автоприсадки. Следоперативните резултати са трайни, като значително се подобрява естетиката и функцията н третираната зона.

 

Реконструкции

Терминът „реконструкция“ има латински корени и значи „възстановяване“. Реконструктивната хирургия има за цел възстановяването на естествената форма и функция на вродени и придобити деформации/дефекти в резултат на генетични дефекти, травма или злокачествени тумори. Използва се огромно разнообразии от хирургични методики и медицински изделия. Изборът на метод се определя след комплексна оценка, подходът е строго индивидуален. Основните интервенции включват: свободна и несвободна кожна автопластика, всички видове ламба, експандер-техники, изкуствени кожни заместители-Интегра.