Това е интервенция, при която собствена подкожна мастна тъкан, взета от различни места на тялото, след обрабока се инжектира в зоните подлежащи на третиране, с което се увеличава обемът им, изглаждат се бръчките, гънките и хлътнатините по надлежащата кожа и се скулптират и освежават лицето и шията. Това е трансплантация на тъкан и винаги се наблюдава известна резорбция на инжектираното количество. Това може да наложи известна хиперкорекция при първия сеанс и последващи неколкократни процедури за достигане на оптималния резултат. Тази операция може да бъде съчетана с друг тип естетична хирургия.Освен за лице и шия, методът се прилага и в различни зони на тялото, най-често гърди с цел възстановяване на загубения с времето обем.