Туберозните и тубуларни гърди са вродена едно- или двустранна малформация, характеризиращa се с полиморфизъм, изявяваща се по време на пубертета. Считана за рядка аномалия, нейната честота и разпространението е неточна, поради неразпознаване на леките клинични форми исвързване на състоянието със случаите на асиметричен бюст. Независимо от различните наименования и морфологичното разнообразие на деформацията се наблюдават и общи черти, чието предоперативно разпознаване определя хирургичния план. Отличителните характеристики на туберозните гърди включват: високо разположена инфрамамарна гънка; констрикция на долния полюс на жлезата; скъсено разстояние мамила – инфрамамарна гънка; намалени вертикален и трансверзален диаметър; различна степен на херниация на жлезния паренхим през комплекса ареола-мамила; недоразвитие на паренхима; голямо разстояние между гърдите; асиметрия в 90% от случаите. При тубуларните гърди се наблюдава удължен вертикален диаметър, нормален или относително редуциран хоризонтален диаметър, нормален или увеличен обем. Съществуват много теории за възникването на малформацията, но точната етиология и патогенеза е неизяснена. Лечението е оперативно, под обща анестезия и включва прекъсване на констриктивния пръстен в долния полюс на жлезата, създаване и позициониране на новата инфрамамарна гънка и обемно адаптиране.