Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционен блок

Изгаряне и пластична хирургия

Годишно се извършват около 1200 оперативни интервенции

още ...

Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционен блок

Годишно се извършват около 1200 оперативни интервенции

Реанимационният сектор има 2 звена - за деца и за възрастни, разполага с 10 легла - по 5 за деца и възрастни болни.  В него работят анестезиолози реаниматори и пластичните хирурзи от двете клиники. Годишно тук преминават по около 150-180 болни (една трета от тях деца), като основната част са с тежки изгаряния. Двата сектора разполагат със собствени септични отерационни зали, където работят отделни екипи. Над 95% от превръзките в тези зали са с обща анестезия и в условията на хидротерапия, като всяка превръзка продължава над 45 минути.

В четирите асептични операционни зали се извършват годишно над 1200 операции от домена на пластичната хирургия. Оперираните пациенти са на възраст от новородени до над 99 години и имат изгаряния от 0,1 до 100 процента, като операциите са извършени по всички области на тялото. Повече от една анестезия са получили над една трета от оперираните.

Смяната на позицията на пациентите по време на операция, както и големите кръвозагуби за кратко време при различните интервенции (половината от оперираните болни са получили интраоперативни кръвопреливания) изискват голям опит и възможност за бързи реакции от профилираните анестезиологични и хирургични екипи по време на операциите.

 

Факти и цифри

1200

операции годишно

проф. д-р Дора Танчева, д.м.н.

Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение към Клиника по изгаряне и пластична хиругия

Завършва МУ гр. София - специалност медицина през 1975 г.Специалност по анестезиология и интензивно лечение - 1984 г.Специалност по спешна медицина - 2008 г. Специализации:Анестезиология и интензивна медицина в Клиника по анестезиология и интензивно...

още ...

Екип на Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционен блок

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!