Д-р Мартин Любомиров Иванов

началник отделение, специалист по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Мартин Иванов завършва медицина към Медицински университет, гр. Плевен през 1992 г. През 1997 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение. От 1993 г. е част от екипа на Отделение по анестезиология и интензивно лечение към клиниката по изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. През 2011 г. придобива специалност по Здравен мениджмънт. Д-р Иванов е член на Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, Българската асоциация за изследване и лечение на болката, Българското дружество по клинично хранене, Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия и на Европейската асоциация по изгаряне ( EBA). Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви. Владее руски и английски език.