Ст. м.с.  Ели Любенова Русинова

старша медицинска сестра

Ст. м. с. Ели Русинова се дипломира като медицинска сестра – общ профил към ПМИ „Йорданка Филаретова“ през 1984 г. От 1984 г. е част от екипа на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а от 2009 г. е старша медицинска сестра на Отделение по анестезиология и интензивно лечение към клиниката по изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.  Има завършени курсове за операционна техника, анестезиология и интензивно лечение. През 2005 г. има придобита бакалавърска степен по специалност „Управление на здравните грижи“. Организира и провежда два специализирани курса по анестезиология и интензивно лечение за медицински сестри от цялата страна. Има  участия в симпозиуми и конгреси с международно участие.