Д-р Блага Якомирова Емануилова – Узунова

специалист по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Блага Емануилова-Узунова завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 1995 г. През 2010 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение. От 1998 г. е част от екипа на Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционни зали към Клиника по изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Д-р Узунова е член на Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, Българската асоциация за изследване и лечение на болката, Българското дружество по клинично хранене, Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия, Европейската асоциация по изгаряне ( EBA). Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви. Владее руски и английски език.