Д-р Веселин Радков Рашков

специалист по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Веселин Рашков завършва медицина към Медицински университет - гр. София през 1994г. През 1999 г. има придобита специалност по анестезиология и интензивно лечение. От 1995 г. е част от екипа на отделението по анестезиология и интензивно лечение към клиниката по изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.  Има специализации по анестезиология и интензивна медицина в Университетска болница гр. Залцбулг, Австрия -  2003 г.; Университетска болница гр. Виена, Австрия  - 2004 г.; Университетската   болница   гр. Будапеща, Унгария  - 2009 г. Д-р Рашков е член на Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, Българската асоциация за изследване и лечение на болката, Българското дружество по клинично хранене, Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия  и на Европейската асоциация по изгаряне (EBA). Има публикации в български и международни научни списания, както и участие в международни и български научни прояви. Владее руски и английски език.