Д-р Александра Румен Петрова

специализант по анестезиология и интензивно лечение