Д-р Емил Венциславов Алексиев

специалист по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Емил Алексиев завършва медицина към Медицински университет, гр. Пловдив през 2010 г. От 2013 г. е част от екипа на Отделение по анестезиология и интензивно лечение към клиниката по изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. В периода 2008 – 2009 г. има проведена специализация в Карловия университет в Прага. Д-р Алексиев е член на Научното дружество по анестезиология и интензивно лечение в България, Българското дружество по клинично хранене, Българското дружество по изгаряне и пластична хирургия, Европейската асоциация по изгаряния (EBA). Владее английски, руски и френски език.