специалист по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Благовеста Радославова завършва медицина към Медицински университет – гр. София през 2014 г. , а през 2019 г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение. От 2017 г. е част от екипа на клиниката по изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Д-р Радославова има публикации с хирургична, анестезиологична, интерна и УНГ насоченост в няколко международни конгреса. Има преминати обучения за лечение на болката към EFIC в Клагенфурт, Австрия и Манчестър, Великобритания. Владее английски и немски език.