Д-р Мартин Гошев Мартинов

специалист пластично-възстановителна и естетична хирургия

Д-р Мартин Мартинов завършва медицина с отличен успех и е първенец на випуска в Медицински университет – гр. София през 2015 г. От 2015 г. е специализант към Клиника по изгаряния и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. От 2021 г. е редовен докторант към клиниката. Д-р Мартинов печели награди за най-добър доклад на БАПРЕХ за 2018 и 2019 г. През 2019 г. разработва приложение „Какво да правим при изгаряне?“, за което печели награда от конкурс за „Иновации и добри практики в здравния сектор“. Посещава редица обучения в страната и чужбина. В началото на 2022 г. придобива специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия.

Интересите на д-р Мартинов са в областта на реконструктивната хирургия на крайници, лечение на травми, изгаряния, кожни тумори, както и естетична хирургия.

Член е на Български лекарски съюз – БЛС, Българска асоциация по пластично-реконструктивна и естетична хирургия – БАПРЕХ, Европейска асоциация за лечение на изгаряния – ЕВА.

Владее английски и испански език.