Д-р Костадинка Атанасова Пенджакова

специалист по педиатрия

Д-р Костадинка Пенджакова завършва медицина в МА гр. София през 1993 г. През 2002 г. придобива специалност Детски болести. През 2009 г. защитава магистратура по здравен мениджмънт и обществено хранене. От 2003 г. е част от екипа на отделението по изгаряне и пластична хирургия деца на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Д-р Пенджакова има проведени курсове по неонатология, фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, ректоскопия, фибробронхоскопия, интензивна терапия в педиатрията, детска абдоминална ехография.