Д-р Боян Иванов Зайков

специализант пластично-възстановителна и естетична хирургия

Д-р Боян Зайков завършва медицина в Медицински университет – гр. София през 2019 г. През 2020 г. започва специализация по Пластично-реконструктивна и естетична хирургия в Клиника по изгаряния и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Интересите на д-р Зайков са в областта на изгарянията, лечението на рани, травми, реконструктивната и естетична хирургия.

Член е на Български лекарски съюз – БЛС, Българска асоциация по пластично-реконструктивна и естетична хирургия – БАПРЕХ, Европейска асоциация за лечение на изгаряния – ЕВА.

Владее испански и английски.