Клинична лаборатория

Работи денонощно /вкл. събота и неделя/ и извършва анализ на широка гама от клинично – лабораторни показатели на биологични течности като кръв, урина, гръбначно-мозъчна течност, пунктати, ексудати и др.

още ...

Клинична лаборатория

Работи денонощно /вкл. събота и неделя/ и извършва анализ на широка гама от клинично – лабораторни показатели на биологични течности като кръв, урина, гръбначно-мозъчна течност, пунктати, ексудати и др.

Клинично-лабораторната диагностика в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" води началото си от 1948 г. (изследване на пълна кръвна картина и урина) в Болница „Червен кръст” с първи завеждащ д-р Здравка Кемилева.
Днес висококвалифицираният кадрови потенциал и отличната материално-техническа база на Клинична лаборатория осигуряват бързо и качествено изработване на пробите.

Във връзка с обществената значимост и дейността на УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов”, лабораторията работи денонощно /вкл. събота, неделя и празнични дни/ като обслужва:
- пациентите от стационара;
- пациенти, преминали през СПКО;
- пациенти, с направления по НЗОК;
- пациенти, желаещи клинично-лабораторни изследвания срещу заплащане.

Извършва се анализ на широка гама от клинично – лабораторни показатели в областта на хематология, хемостаза, клинична химия и имунология, хормони, лекарства, кръвно-газов анализ, опиати в урина, диагностика на инфекциозни болести, уринен анализ.

КАЧЕСТВОТО НА КЛИНИЧНО – ЛАБОРАТОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СЕ ГАРАНТИРА ОТ:
- съвременна, високотехнологична лабораторна апаратура, производство на водещи в областта си производители;
- висококвалифициран, опитен персонал;
- ежедневен вътрешно-лабораторен качествен контрол;
- успешно участие в системи за външна оценка на качеството (национална - НСВОК и международна - RIQAS), за което лабораторията притежава съответните сертификати.

Контакти
Началник 02 91 54 232
Лекари 02 91 54 239
Биолози 02 91 54 288
Регистратура(СПКО) 02 91 54 247
Регистратура(Стационар) 02 91 54 200

Информация за пациента

За въпроси относно предварителна подготовка и изисквания за различните видове изследвания, моля потърсете лекар или биолог.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЦЕНИ

 

ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ

ЦЕНА /ЛВ./

Вземане на кръв /венозна/ и консуматив

4.00

Вземане на кръв /капилярна/ и консуматив

2.00

ХЕМАТОЛОГИЯ

 

Пълна кръвна картина /ПКК/

8.0

СУЕ

2.0

ПКК+диференциално броене на левкоцити

10.0

Морфология на еритроцити

7.0

Ретикулоцити

7.0

Пълна кръвна картина /18 показателя/ с диференциално броене /мануално/и СУЕ

12.0

БИОХИМИЯ И ИМУНОЛОГИЯ

 

СУБСТРАТИ

 

Кръвна захар

5.0

Холестерол -общ

5.0

Холестерол- HDL

5.0

Триглицериди

5.0

Холестерол- LDL (директен)

8.0

Липиден профил  /холестерол – общ, HDL, LDL, VLDL; триглицериди/

12.0

Общ белтък

5.0

Албумин

5.0

Общ белтък + албумин

6.0

Урея

5.0

Креатинин

5.0

Урея + креатинин

6.0

Креатининов клирънс

8.0

Пикочна киселина

5.0

Билирубин - общ

5.0

Билирубин - директен

5.0

Билирубин - общ и директен

5.0

Амоняк

18.0

С – реактивен протеин

7.0

Прокалцитонин

24.0

Лактат

12.0

ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

 

Калий

5.0

Натрий

5.0

Хлор

5.0

Йонограма /K, NA, CL /

8.0

Калций

5.0

Йонизиран калций

5.50

Калций + йонизиран калций

6.0

Фосфор

5.0

Магнезий

6.0

Желязо

6.0

Желязо-свързващ капацитет /ЖСК/

8.0

Желязо + ЖСК

10.0

ЕНЗИМИ

 

АсАТ  /ASAT/

5.0

АлАТ  /ALAT/

5.0

Гама-ГТ  /GGT/

5.0

Чернодробни ензими / АсАТ + АлАТ + Гама-ГТ/ 

8.0

Алкална фосфатаза  /ALP/

5.0

ЛДХ  /LDH/

5.0

Алфа-амилаза 

6.0

Липаза

6.0

Холинестераза

6.0

СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ

 

CPK

5.0

CK-MB /mass/

16.0

Тропонин I  /Troponin I/

25.0

Миоглобин

25.0

Сърдечни маркери  / CPK + CK-MB + Troponin I/

37.0

ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ НА ДИАБЕТ

 

Кръвно- захарен профил /трикратен/

8.0

Перорален глюкозотолерантен тест 

8.0

Инсулин – трикратен /0-60-120 мин./

50.0

Инсулин – двукратен /0 – 120 мин./

33.0

HOMA – INDEX  (инсулин+кръвна захар)

20.0

Hb A1c /гликиран хемоглобин/

14.0

ПАКЕТИ

 

Пакет биохимични показатели – базов: /кр. захар, общ белтък, урея, креатинин, пик. киселина, билирубин-общ, холестерол-общ, триглицериди,  калий, натрий, ASAT, ALAT /

24.20

Пакет биохимични показатели – разширен:  /кр. захар, общ белтък, урея, креатинин, пик. киселина, билирубин-общ, холестерол-общ, триглицериди,  калий, натрий, ASAT, ALAT, GGT, ALP, LDH, алфа-амилаза /

29.0

Пакет профилактика:  /ПКК, СУЕ, кр. захар, общ белтък, урея, креатинин, пик. киселина, билирубин-общ,  холестерол-общ, холестерол-HDL, триглицериди, ASAT, ALAT, урина ОХИ/

29.0

ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

 

TSH

17.0

FT4

17.0

TSH + FT4

24.50

FT3

17.0

FT3, FT4, TSH

36.0

TgAb II  /ТАТ/

20.0

TPOAb  /МАТ/

20.0

TSH + FT4 + TPOAb  /МАТ/ + TgAb II  /ТАТ/

55.0

ПОЛОВИ ХОРМОНИ

 

Estradiol  /естрадиол/

17.0

hFSH  /фоликулостимулиращ хормон/

17.0

hLH  /лутеинизиращ хормон/

17.0

Prolactin  /пролактин/

17.0

Estradiol + hFSH + hLH + Prolactin

44.0

Testosterone  /тестостерон/

17.0

Progesterone  /прогестерон/

17.0

Testosterone + Progesterone

25.0

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

 

CEA

17.0

CA15-3

17.0

CA125

17.0

CA19-9

17.0

AFP

17.0

bHCG

14.0

PSA /общ/

17.0

free PSA /свободен/

17.0

PSA + free PSA

30.0

ДРУГИ

 

PTH  /паратхормон/

29.0

PTH  /паратхормон/+ калций + йонизиран калций+фосфор

32.0

Витамин  D

28.0

Витамин В12

21.0

Феритин

19.0

Трансферин

11.0

Серумен фолат

18.0

Фолат в еритроцити

19.0

ASO / Антистрептолизин/

6.00

RF /Ревматоиден фактор/

16.50

ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ

 

Дигоксин 

20.0

Ацетаминофен  (парацетамол)

13.50

Карбамазепин

13.50

Салицилат  (аспирин)

13.50

Теофилин

13.50

УПОЙВАЩИ ВЕЩЕСТВА

 

Алкохол

17.0

Амфетамини /AMPH/

8.50

Бензодиазепин /BNZG/

8.50

Кокаинови метаболити /COCM/

8.50

Метадон /METD/

8.50

Опиати /OP / (кодеин, хероин, морфин)

8.50

Канабиноиди/THC / (марихуана)

14.0

Пакет наркотични вещества в урина /AMPH+ BNZG+ COCM+ METD+ OP + THC/

44.0

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

 

Хепатит А /HAV Ab/

26.0

Хепатит В /HBs Ag /

20.0

Хепатит С /HCV Ab /

28.0

HAV IgM

20.0

HBcIgM

20.0

СПИН / HIV ½ Ab /

16.0

Тест за сифилис

8.0

SARS-CoV-2 Total

30.0

SARS-CoV-2 IgG

30.0

SARS-CoV-2 AG /количествен/

40.0

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

 

Урина – ОХИ  /10 показателя/

3.0

Урина - седимент

3.0

Общ белтък в урина /М-ТР/- порция и 24 часова урина

5.50

Микроалбумин - 24 часова урина

11.0

Микроалбумин/Креатинин  (UACR) - порция

14.0

Амилаза- порция и 24 часова урина

6.0

Глюкоза- порция и 24 часова урина

4.0

ХЕМОСТАЗА

 

Протромбиново време /РТ, INR/

6.0

Фибриноген

6.0

АРТТ

6.0

Протромбиново време /INR/+ Фибриноген+ АРТТ

12.50

Д-Димер

26.50

Фактор VIII

36.80

Фактор IX

36.80

ADP тест

33

ASPI тест

33

TRAP тест

33

КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ

 

Кръвно-газов анализ /АКР/

9.0

АКР+ метаболити /глюкоза, лактат/ + електролити

 /К+, Na+, Cl-, Ca2+/

19.0

Доц. д-р Добринка Динева Савова

началник Клинична лаборатория

Доц. д-р Добринка Динева завършва медицина към Медицинска академия, гр. София през 1990 г. През 1997 г. придобива специалност Клинична лаборатория. От 2021 г. доц. Динева е част от екипа на Клинична лаборатория на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Владее...

още ...

Екип на Клинична лаборатория

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия