Клинична лаборатория

Работи денонощно /вкл. събота и неделя/ и извършва анализ на широка гама от клинично – лабораторни показатели на биологични течности, като: кръв, урина, гръбначно-мозъчна течност, пунктати, ексудати и др.

още ...

Клинична лаборатория

Работи денонощно /вкл. събота и неделя/ и извършва анализ на широка гама от клинично – лабораторни показатели на биологични течности, като: кръв, урина, гръбначно-мозъчна течност, пунктати, ексудати и др.

Клинично-лабораторната диагностика в Болницата води началото си от 1948 г. (изследване на пълна кръвна картина и урина) в Болница „Червен кръст”с първи завеждащ д-р Здравка Кемилева.
Днес висококвалифицираният кадрови потенциал и отличната материално-техническа база на "Клинична лаборатория" осигуряват бързо и качествено изработване на пробите.

Във връзка с обществената значимост и дейността на УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов”, лабораторията работи денонощно /вкл. събота, неделя и празнични дни/, като обслужва:
- пациентите от стационара,
- пациенти, преминали през СПКО
- пациенти, с направления по НЗОК
- пациенти, желаещи клинично-лабораторни изследвания срещу заплащане

Лабораторната информационна система дава възможност за получаване на резултатите чрез сайта на болницата. Конфиденциалността се гарантира от генерирания от системата уникален баркод.

Извършва се анализ на широка гама от клинично – лабораторни показатели в областта на хематология, хемостаза, клинична химия и имунология, хормони, лекарства, кръвно-газов анализ, опиати в урина, диагностика на инфекциозни болести, уринен анализ.

 

КАЧЕСТВОТО НА КЛИНИЧНО – ЛАБОРАТОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СЕ ГАРАНТИРА ОТ:
- съвременна, високотехнологична лабораторна апаратура, производство на водещи в областта си производители:
- висококвалифициран, опитен персонал
- ежедневен вътрешно-лабораторен качествен контрол
- успешно участие в системи за външна оценка на качеството (национална - НСВОК и международна - RIQAS), за което лабораторията притежава съответните сертификати.

 

Апаратура


Сектор ХЕМАТОЛОГИЯ - Апарати: Medonic/Boule Medical-Sweden/, BC 3600 /Mindray-China/, Sedi 15/BD/,
Сектор КОАГУЛАЦИЯ - Апарати: ACL TOP 500 /IL-EU/; Q/Grifols-EU/,
Сектор БИОХИМИЯ И ИМУНОЛОГИЯ - Апарати: UNI CEL DxC 660i (Интегрирана система), UNI CEL DxC 600 (клинико-химичен анализатор), ACCESS2 (имунологичен) /Beckman Coulter-USA/, Глюкоанализатор – Biosen C-Line /EKF/
Сектор КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ - Апарати: ABL 5, ABL825 /Radiometer Medical-Denmark/
Сектор УРИНЕН АНАЛИЗ - Апарати: Cybow /DFI-Korea/

 

Екип


Началник Клинична лаборатория:
д-р СилвияТодорова
Лекари със специалност клинична лаборатория:
Д-р Камелия Стоянова
Д-р Мария Йорданова
Д-р Снежана Дикова
Биолози със специалност клинична химия:
Биотехнолог- маг. Емилия Блажева
Биотехнолог- маг. Маргарита Танева
Биолози
Маг. Антонина Димитрова
Маг. Лилия Ценкова
Старши медицински лаборант:
м.л.Даниела Пеева
Медицински лаборанти
Медицински регистратори
Санитари
Контакти
Телефони: Началник 02 91 54 /232/
Лекари 02 91 54 /239/
Биолози 02 91 54 /288/
Регистратура(СПКО) 02 91 54 /247/
Регистратура(Стационар) 02 91 54 /200/


Информация за пациента


За въпроси относно предварителна подготовка и изисквания за различните видове изследвания, моля потърсете лекар или биолог.

Екип на Клинична лаборатория

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!