Доц. д-р Добринка Динева Савова

началник Клинична лаборатория

Доц. д-р Добринка Динева завършва медицина към Медицинска академия, гр. София през 1990 г. През 1997 г. придобива специалност Клинична лаборатория. От 2021 г. доц. Динева е част от екипа на Клинична лаборатория на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Владее френски, английски и руски език.