Д-р Снежана Михайлова Дикова

лекар в Клинична лаборатория

Д-р Снежана Михайлова Дикова завършва висше медицинско образование в Медицински Университет, гр. София през 1999 г. През 2009 г. придобива специалност „Клинична лаборатория” в МУ-София, Катедра по Клинична лаборатория. Постъпва на работа в Клинична лаборатория на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” през 2015 г.