Д-р Снежана Михайлова Дикова

лекар в Клинична лаборатория, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Д-р Снежана Михайлова Дикова е част от екипа на Клинична лаборатория в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” от 2015 г.

Тя завършва висше медицинско образование в Медицински Университет, гр. София през 1999 г.

Д-р Дикова има две специалности. През 2009 г. придобива първата си специалност „Клинична лаборатория” в МУ-София, Катедра по Клинична лаборатория. През 2023 г. придобива и втора специалност "Клинична вирусология".

Между 2020 - 2023 година работи и специализира в НЦЗПБ-София.