д-р Снежана Михайлова Дикова

лекар в Клинична лаборатория

Родена е на 26. 03. 1974 г. в гр. Шумен.
Завършва висше медицинско образование в Медицински Университет, гр. София през 1999 г.
Придобива специалност „Клинична лаборатория” в МУ-София, Катедра по Клинична лаборатория през 2009 г.
Постъпва на работа в Клинична лаборатория на НИСМ „Н. И. Пирогов”през 2015 г.