Д-р Мария Нейкова Йорданова

лекар в Клинична лаборатория

Родена на 13. 11. 1960г в гр. София.
Завършва висше медицинско образование в Медицинска Академия, гр.София през 1984 г.
Придобива специалност „Клинична лаборатория” в МА-София, Катедра по Клинична лаборатория през 1991 г.
Постъпва на работа в НИСМ „Н. И. Пирогов”- Клинична лаборатория през 1991 г.