Д-р Мария Нейкова Йорданова

лекар в Клинична лаборатория

Д-р Мария Нейкова Йорданова завършва висше медицинско образование в Медицинска Академия, гр.София през 1984 г. През 1991 г. придобива специалност „Клинична лаборатория” в МА-София, Катедра по Клинична лаборатория. От 1991 г. е част от екипа на Клинична лаборатория на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".