Д-р Силвия Стефанова Тодорова

лекар в Клинична лаборатория

Д-р Силвия Стефанова Тодорова завършва висше медицинско образование в Медицинска Академия, гр.София през 1989 г. През 2003 г. придобива специалност „Клинична лаборатория” в МА-София, Катедра по Клинична лаборатория. От 1994 г. е част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".