Д-р Камелия Стоянова Стоянова

лекар в Клинична лаборатория

Д-р Камелия Стоянова Стоянова завършва висше медицинско образование в Медицинска Академия, гр. София през 1989 г. През 1996 г. придобива специалност „Клинична лаборатория” в МА-София, Катедра по Клинична лаборатория. От 1995 г. е част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".