Маг. Емилия Георгиева Блажева

биолог със специалност клинична химия

Маг. Емилия Блажева завършва Биотехнология към Софийски университет, гр. София през 1991 г. От 1992 г. е част от екипа на Клинична лаборатория на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Има придобита специалност "клинична химия" към Медицински университет, гр. София от 1998 г. Владее английски език.