Д-р Катерина Борисова Щерева

специализант в Клинична лаборатория

Д-р Катерина Щерева завършва Медицински университет, гр. София през 2015 г. От средата на 2018 г. е част от екипа на Клинична лаборатория на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Владее руски и френски език.