Д-р Кристина Данаилова Петрова

специализант в Клинична лаборатория

Д-р Кристина Петрова завършва медицина в Медицински университет, гр. София през 2017 г. От 2018 г. е част от екипа на Клинична лаборатория на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Владее английски и немски език.