Даниела Георгиева Пеева

старши медицински лаборант в Клинична лаборатория

Родена на 27.07.1961 г.

Завършила ИПЗК „Й. Филаретова” – специалност медицински лаборант през 1984 г.

Посъпила на работа в ИСМП „Н. И. Пирогов” през1984 г.

Старши медицински лаборант от 2013 г.