Даниела Георгиева Пеева

старши медицински лаборант в Клинична лаборатория

Даниела Пеева завършва ИПЗК „Й. Филаретова” – специалност медицински лаборант през 1984 г. От 1984 г. е част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", а от 2013 г. - старши медицински лаборант към Клинична лаборатория.