Втора клиника по хирургия

Клиниката се сътои от Отделение по хирургия и Отделение по гръдна хирургия

още ...

Втора клиника по хирургия

Клиниката се сътои от Отделение по хирургия и Отделение по гръдна хирургия

Клиниката е наследник на спешното Коремно отделение, създадено през 1952 г., заедно с другите две – ортопедичното и вътрешното. През своята почти 60-годишна история хирургичната помощ структурно, организационно и квалификационно преминава през различни етапи. Всеки един от тях слага своя отпечатък, и то главно в положителна посока. Интересно е да се отбележи, че в областта на хирургията в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД са работили в началото на създаването на лечебното заведение и професионално израснали много видни български хирурзи, впоследствие оглавили катедри и клиники към висшите медицински институти и ВМА. Също така в Секцията по спешна хирургия през различните периоди е била базирана Катедрата по спешна хирургия.

През 2009 г. секцията по хирургия се състои от 5 хирургични клиники, една от които по гнойно-септична хирургия, и отделение по спешна оперативна гинекология.

Вътрешната организация на дейностите в клиниките е регламентирана с Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на съответната клиника. В него и в длъжностните характеристики подробно са описани функциите и отговорността на отделните служители.

В хирургичните екипи броят на хирурзите съответства на обема на хирургичната намеса; всички операции се изпълняват от или под ръководството на хирург със специалност; инструментира една операционна сестра.

В операционните зали се извършва ежегоден разчет на работа, като на всяка операционна маса да се извършват ежегодно над 1000 операции. Също така е осигурен и необходимият комплект от съвременни шевни материали и хирургични консумативи.

Оказва се денонощна спешна помощ от окомплектован персонал. Установен е ред за включване на други лекари и/или специалисти от профилни клиники при необходимост, като хирургичните клиники работят със седмичен план за оперативна програма на базата на лист от чакащите.

Основните диагностични, лечебни и научни проблеми на спешната хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД от създаването му до днес са били перитонитът, илеусът, коремната, гръдната и съчетаната травма, дигестивните кръвотечения, заболяванията на жлъчния мехур, панкреаса и черния дроб, острите гинекологични заболявания и острите гнойно-септични заболявания на меките тъкани и костите.

Дългогодишният опит, широкият и безотказен амбулаторен прием и хоспитализация за своевременна диагностика и лечение и изградената тактика и стратегия са основата на добрите резултати от лечението.

В денонощната диагностична и лечебна дейност в Секцията по спешна хирургия се прилагат общоприетите и класически правила за диагностика и лечение. Извършва се активно наблюдение по часове и провеждане на разширени консултации с всички необходими специалисти както в предоперативния, така и в следоперативния период, широко ползване на всички хематологични, биохимични, хемостазеологични, кръвно-газови, имунологични, радиоизотопни и образни изследвания, ендоскопски, ЯМР и редица други.

доц. д-р Стоян Сопотенски, д.м.

началник Втора клиника по хирургия

Доц. д-р Стоян Стойков Сопотенски завършва Медицинска Академия през 1989 г. Започва работа по разпределение в болницата в гр. Бобов дол и 4-та работническа болница в гр. Искър. През 1992 г. постъпва на работа в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”....

още ...

Екип на Втора клиника по хирургия

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!