ст. м.с. Ваня Благойчева Григорова

старша медицинска сестра

  • Завършва медицински университет в гр.София през 1998г., специалност – медицинска сестра, през  2001г. става бакалавър Социални дейности във Великотърновски университет  „СВ.СВ. Кирил и Методий” гр. Велико Търново, а през 2011г. магистър по Управление на здравните грижи във ФОЗ на МУ гр.София
  • Работи като медицинска сестра в Първа хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” от 1998г., а от февруари 2012г. е старша медицинска сестра в същата клиника.
  • Сертификат за професионална квалификация № 6677 издаден на 26.01.2008 г.