д-р Антон Михайлов Георгиев

хирург в Първа хирургична клиника