Д-р Владимир Кирилов Райков

шеф-екип хирург в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

 • През 2006г. завършва медицина в Медицински факултет към Медицински Университет – София
 • Започва професионалната си кариера като ординатор в урологично отделение на Пета МБАЛ – София
 • Работи като общопрактикуващ лекар в ДКЦ 17, София
 • През 2009г. спечелва конкурс за клинична ординатура и постъпва във Втора Хирургична Клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ като специализант по обща хирургия. От 2013г., след конкурс, е асистент към същата клиника.
 • През 2014 г. придобива специалност хирургия.
 • Професионални интереси:
  • политравма;
  • патогенеза и патофизиология на острия панкреатит; 
  • абдоминален компартмънт синдром;
  • хирургични алтернативи при дебелочревен илеус;
  • хирургична онкология и имуногенетика на карциногенезата.
 • Ползва английски, руски, немски, испански.