Д-р Денислав Георгиев Мишков

хирург в "Пирогов"

Роден в гр. София през 1990 г.

Завършва средно образование в ПГТ  "Дж.А.Макгахан"- гр.София през 2009 г.

До 2016 г. изучава медицина в Медицински Университет - София през 2016 г.

От 2013 до 2016 г. е доброволец в Първа Хирургична Клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

От месец февруари 2017 г. до края на 2022 г. е зачислен за специалност по обща хирургия в Първа Хирургична Клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. 
Придобива специалност и работи с интерес към лапароскопската хирургия.