Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Създадено е през 1962 г. Притежава Клинична компетентност – 2-ро ниво.

още ...

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Създадено е през 1962 г. Притежава Клинична компетентност – 2-ро ниво.

Отделението е създадено през 1962 г. от д-р Мария Янакиева. Притежава Клинична компетентност – 2-ро ниво.
Намира се в централния корпус на болницата. Разполага с ЛФК салон за деца, ЛФК салон за възрастни пациенти, физиотерапия с електро- и светлолечение, помещения за лазертерапия.

В отделението по физикална и рехабилитационна медицина се извършва лечебно-диагностична дейност в съответствие с най-високите стандарти на специалността.  Провежда се научно-преподавателска дейност на лекари, докторанти и студенти.

В отделението работи професионален и мотивиран екип от лекари, кинезитерапевти и рехабилитатори от 19 човека: Началник отделение – с академична длъжност Доцент,  2-ма лекари  по специалността и 1 лекар; 1 старши рехабилитатор; 2 –ма кинезитерапевти,  10 рехабилитатори и 2-ма медицински рехабилитатори-ерготерапевти, 2-ма санитари. 

Отделението осъществява компетентна ранна рехабилитация в интензивните клиники и във всички структури на болницата, както и лечение на амбулаторни пациенти с НЗОК. Разполага с високотехнологична апаратура и средства за лечение на тежка и специфична патология: Травматологични (детски и възрастни); Хирургични; Гинекологични; Урологични; Септични; Пациенти след изгаряния и пластика; Съдови; Неврологични; Детски коремни и гръдни и др.

Отделението е структура на болница с уникални звена и поради естеството си на работа – спешността, изключително внимание представлява ранната рехабилитация на пациентите с цел по-бързо социализиране и недопускане на инвалидизиране. Отделението работи активно с Центъра за лечение на рани.  

За контакт с отделението: 02/9154 334

Факти и цифри

18

екип

Доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова, д.м.

Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Доц. д-р Красимира Казалъкова завършва медицина в Медицински университет, гр. София през 1986 г. Придобива специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина“ през 1989 г., а през 2007 г. и магистърска степен по „Здравен мениджмънт“....

още ...

Екип на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!