Теодора Георгиева Влахова

старши рехабилитатор

• През 1994 г. завършва Медицински колеж "Йорданка Филаретова" със специалност "Рехабилитатор".
• От 26.04. 1994 г. работи в Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Целият й професионален път се развива в "Пирогов".
• През 2014г. завършва ОКС бакалавър Управление на здравните грижи.
• През 2015 г. преминава следдипломно обучение по "Взаимоотношения и конфликти в медицинската практика".
• През 2016г. завършва ОКС магистър Управление на здравните грижи.
• През 2016г г. преминава следдипломно обучение по "Качество на здравните грижи".
• От същата година е член на Национален Съвет по качество на Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи.
• Участия с доклади в различни конгреси и научни форуми.