Доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова, д.м.

Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Доц. д-р Красимира Казалъкова завършва медицина в Медицински университет, гр. София през 1986 г. Придобива специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина“ през 1989 г., а през 2007 г. и магистърска степен по „Здравен мениджмънт“. От 1998 г. доц. Казалъкова е част от екипа на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“. Има над 150 публикации в български и чуждестранни списания. Ежегодно взима участие във форуми, симпозиуми и конгреси с международно участие. Има проведени специализации в Италия, Унгария, Холандия, Полша. От 2014 г. има присъдена академична длъжност Доцент. Доц. Казалъкова е член на Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина за болнична помощ. Владее английски и руски език.