Олег Георгиев Кьосев

рехабилитатор

Олег Кьосев завършва Медицински колеж, София през 2012 г. със специалност рехабилитатор. През 2014 г. придобива степен "магистър" към Национална спортна академия по специалност "Кинезитерапия и рехабилитация". От м.август 2016 г. е част от екипа на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Владее английски и испански език.