Д-р Георги Ангелов Николов

лекар в отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Д-р Георги Николов завършва медицина в Медицински университет, гр. София през 1998 г. От 2014 г. е част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Има придобита специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина” от 2018 г.  Ежегодно взима участие във форуми, конгреси и симпозиуми в страната и чужбина. Член е на Българската асоциация по физикална и рехабилитационна медицина за болнична помощ. Владее руски език.