Д-р Павел Богданов Павлов

лекар в отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Д-р Павел Павлов завършва медицина в Медицински Факултет към СУ ,,Св.Климент Охридски“ през 2017 г.  Провежда специализация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" от 2018 г. по специалност Физикална и рехабилитационна медицина. Има редица научни участия в страната. Член е на Български лекарски съюз. Владее английски език.