Клиника по лицево-челюстна хирургия

Клиника по Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ е най-голямото специализирано клинично звено по лицево-челюстна хирургия в България. Тя се оформя в настоящата си структура през Ноември 2019 г., след вливането на Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

още ...

Клиника по лицево-челюстна хирургия

Клиника по Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ е най-голямото специализирано клинично звено по лицево-челюстна хирургия в България. Тя се оформя в настоящата си структура през Ноември 2019 г., след вливането на Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Екипът ни осъществява лечение на всеобхватен спектър от заболявания на екстракраниалната част на главата, устната кухина, носа, лицевите и челюстните кости, слюнчените жлези и шията – в частност онкологични процеси, изолирани и съчетани травми, вродени и придобити дефекти и деформации, възпалителни и гнойно-септични заболявания на главата и шията, зъбно-челюстна патология и останалия широк диапазон заболявания, както при възрастни, така и при деца.

Отделението по Лицево-челюстна хирургия в Републиканския научно-практически институт за спешна медицинска помощ /РНПИСМП/ "Н.И.Пирогов" е създадено през 1971 г. като сектор по Лицево-челюстна хирургия, към Клиника по Спешна Неврохирургия.
На 4.10.1971 г. доц. Саркиз Рупен Мектубджян е назначен  като първият завеждащ сектор по ЛЧХ, а през 1980 г. в ЛЧХ сектора е назначен и д-р Желю Костадинов Димов, като двамата работят съвместно близо 15 г.
В края на 2001 г. секторът прераства в отделение по ЛЧХ, което разполага с 10 легла за болничен престой, самостоятелна операционна зала и състав, допълнен с още 7 лекари – в това число пластичен хирург, специалист УНГ, както и 5 дентални лекари със специалности по лицево-челюстна и/или орална хирургия.

Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) от своя страна, е създадена през 2000 г. на територията на стационара на Катедрата по Стоматологична и Лицево-челюстна хирургия в Стоматологичния факултет на Медицински Университет – София. Пръв нейн ръководител е проф. д-р Никола Илиев Полихронов, кмн, дмн, който непосредствено преди това ръководи Катедрата по Стоматологична и Лицево-челюстна хирургия на МУ – София в периода 1995-1999 г.
През годините на съществуването си, СБАЛ по ЛЧХ се утвърждава като водещо клинично звено в обучението на студенти по стоматология и медицина, както и специализанти по орална и лицево-челюстна хирургия, на базата на изключително широкия обем планова хирургична дейност осъществявана в болницата, който я превръща в безспорен лидер в продължение на повече от десетилетие. В нея работи, дори до последните години от своя живот, един от създателите на българската онкологична хирургична школа – проф.д-р Станко Киров (1920 – 2012), дълбоко уважаван и искрено обичан от всички свои ученици.

След решението на Министерството на Здравеопазването за вливане на СБАЛ по ЛЧХ в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ през 2019 г., се създаде клиника по ЛЧХ обединяваща възможностите за спешна и планова хирургична помощ в областта на главата и шията в едно пълноценно цяло, както по отношение на мултидисциплинарната колаборация, така и по отношение на съвременно технологично и апаратурно обезпечаване, вкл.и в насока на триизмерното дигитално планиране и моделиране, представляващо значителна част от подготовката и работата на нашия екип.

Д-р Светослав Славков, дм

Началник клиника

Д-р Светослав Славков е един от водещите специалисти в областта на лицево-челюстната хирургия в България. Има дългогодишен опит в областта на онкологията, травматологията, реконструктивната и възстановителната хирургия на главата и шията, както и в областта...

още ...

Екип на Клиника по лицево-челюстна хирургия

Пациентите за нас

Безкрайни благодарности на докторите, сестрите, рехабилитатори и санитари в отделението по неврохирургия и лицево-челюстна хирургия! Това е болницата с най- тежките случаи в страната, всеки ден там се борят със смъртта, в ръцете им са съдбите на хиля...още ...

Р.Пейчева

Пациентите за нас

Р.Пейчева

Безкрайни благодарности на докторите, сестрите, рехабилитатори и санитари в отделението по неврохирургия и лицево-челюстна хирургия! Това е болницата с най- тежките случаи в страната, всеки ден там се борят със смъртта, в ръцете им са съдбите на хиляди хора. И въпреки това всички остават сърдечни, човечни, разбиращи, усмихнати и се стараят да дадат каквото могат от себе си само защото са хора на дълга, тъй като никакъв случай заплатите им не са измерител на професионалните им умения! Жалко е да видиш такива специалисти и Хора да работят в такива мизерни условия. Но те продължават и се раздават... изключителни са! Дано има повече като тях и дано повече пациенти се научат да уважават българските лекари.

Галерия