Клиника по лицево-челюстна хирургия

Клиника по Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ е най-голямото специализирано клинично звено по лицево-челюстна хирургия в България. Тя се оформя в настоящата си структура през Ноември 2019 г., след вливането на Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

още ...

Клиника по лицево-челюстна хирургия

Клиника по Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ е най-голямото специализирано клинично звено по лицево-челюстна хирургия в България. Тя се оформя в настоящата си структура през Ноември 2019 г., след вливането на Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Екипът ни осъществява лечение на всеобхватен спектър от заболявания на екстракраниалната част на главата, устната кухина, носа, лицевите и челюстните кости, слюнчените жлези и шията – в частност онкологични процеси, изолирани и съчетани травми, вродени и придобити дефекти и деформации, възпалителни и гнойно-септични заболявания на главата и шията, зъбно-челюстна патология и останалия широк диапазон заболявания, както при възрастни, така и при деца.

Отделението по Лицево-челюстна хирургия в Републиканския научно-практически институт за спешна медицинска помощ /РНПИСМП/ "Н.И.Пирогов" е създадено през 1971 г. като сектор по Лицево-челюстна хирургия, към Клиника по Спешна Неврохирургия.
На 4.10.1971 г. доц. Саркиз Рупен Мектубджян е назначен  като първият завеждащ сектор по ЛЧХ, а през 1980 г. в ЛЧХ сектора е назначен и д-р Желю Костадинов Димов, като двамата работят съвместно близо 15 г.
В края на 2001 г. секторът прераства в отделение по ЛЧХ, което разполага с 10 легла за болничен престой, самостоятелна операционна зала и състав, допълнен с още 7 лекари – в това число пластичен хирург, специалист УНГ, както и 5 дентални лекари със специалности по лицево-челюстна и/или орална хирургия.

Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) от своя страна, е създадена през 2000 г. на територията на стационара на Катедрата по Стоматологична и Лицево-челюстна хирургия в Стоматологичния факултет на Медицински Университет – София. Пръв нейн ръководител е проф. д-р Никола Илиев Полихронов, кмн, дмн, който непосредствено преди това ръководи Катедрата по Стоматологична и Лицево-челюстна хирургия на МУ – София в периода 1995-1999 г.
През годините на съществуването си, СБАЛ по ЛЧХ се утвърждава като водещо клинично звено в обучението на студенти по стоматология и медицина, както и специализанти по орална и лицево-челюстна хирургия, на базата на изключително широкия обем планова хирургична дейност осъществявана в болницата, който я превръща в безспорен лидер в продължение на повече от десетилетие. В нея работи, дори до последните години от своя живот, един от създателите на българската онкологична хирургична школа – проф.д-р Станко Киров (1920 – 2012), дълбоко уважаван и искрено обичан от всички свои ученици.

След решението на Министерството на Здравеопазването за вливане на СБАЛ по ЛЧХ в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ през 2019 г., се създаде клиника по ЛЧХ обединяваща възможностите за спешна и планова хирургична помощ в областта на главата и шията в едно пълноценно цяло, както по отношение на мултидисциплинарната колаборация, така и по отношение на съвременно технологично и апаратурно обезпечаване, вкл.и в насока на триизмерното дигитално планиране и моделиране, представляващо значителна част от подготовката и работата на нашия екип.

 

ЦЕНОРАЗПИС НА КЛИНИКА ПО ЛИЦЕВО- ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ, УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД

код наименование цена
ЛЧХ0001 ПРЕГЛЕД/КОНСУЛТАЦИЯ ОТ ЛЕКАР

100,00 лв.

ЛЧХ0002 ПРЕГЛЕД / КОНСУЛТАЦИЯ ОТ ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ ЛЧХ/ОХ

70,00 лв.

ЛЧХ0003 ПРЕГЛЕД / КОНСУЛТАЦИЯ ОТ ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ - ДОЦЕНТ

100,00 лв.

ЛЧХ0004 ПРЕГЛЕД / КОНСУЛТАЦИЯ ОТ - ПРОФЕСОР

130,00 лв.

ЛЧХ0005 ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР

25,00 лв.

ЛЧХ0006 ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИСТ ЛЧХ/ОХ

35,00 лв.

ЛЧХ0007 ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД - ДОЦЕНТ

45,00 лв.

ЛЧХ0008 ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПРОФЕСОР

55,00 лв.

ЛЧХ0009 АСИСТЕНЦИЯ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ (ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ)

20,00 лв.

ЛЧХ0010 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ

6,00 лв.

ЛЧХ0011 СЕСТРИНСКИ И ПОСТОПЕРАТИВНИ ИНДИВИДУАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕН ИЛИ НОЩ

60,00 лв.

ЛЧХ0012 ПРИДРУЖИТЕЛ НА ПАЦИЕНТ ЗА ДЕН

60,00 лв.

ЛЧХ0013 ПОСТАВЯНЕ НА ПОДКОЖНА/ВКОЖНА/ИНЖЕКЦИЯ/ВАКСИНА/

6,00 лв.

ЛЧХ0014 ИНЖЕКЦИОННИ МУСКУЛНА АПЛИКАЦИИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА

7,00 лв.

ЛЧХ0015 ПОСТАВЯНЕ НА ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ

10,00 лв.

ЛЧХ0016 ПОСТАВЯНЕ НА ВЕНОЗЕН ПЕРИФЕРЕН ИЗТОЧНИК

15,00 лв.

ЛЧХ0017 ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ - 10-30МИН

10,00 лв.

ЛЧХ0018 ПУНКЦИЯ ИЛИ ВЪТРЕСТАВНА ИНЖЕКЦИЯ

60,00 лв.

ЛЧХ0019 ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

10,00 лв.

ЛЧХ0020 ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

10,00 лв.

ЛЧХ0021 ПОСТАВЯНЕ НА НАЗОГАСТРАЛНА СОНДА

12,00 лв.

ЛЧХ0022 ИНТРАОРАЛНА ИНЦИЗИЯ ПРИ АБСЦЕС,ХЕМАТОМ,ФЛЕГМОН И ПРОМИВКА

50,00 лв.

ЛЧХ0023 ЕКСТРОРАЛНА ИНЦИЗИЯ ПРИ АБСЦЕС,ХЕМАТОМ,ФЛЕГМОН И ПРОМИВКА

85,00 лв.

ЛЧХ0024 НЕКРЕКТОМИЯ

50,00 лв.

ЛЧХ0025 СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ,ДРЕНАЖИ,СОНДИ

15,00 лв.

ЛЧХ0026 ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕДНОКОРЕНОВ ЗЪБ - НЕУСЛОЖНЕН

60,00 лв.

ЛЧХ0027 ЕКСТРАКЦИЯ НА ЕДНОКОРЕНОВ ЗЪБ - УСЛОЖНЕН

85,00 лв.

ЛЧХ0028 ЕКСТРАКЦИЯ НА МНОГОКОРЕНОВ ЗЪБ - НЕУСЛОЖНЕН

100,00 лв.

ЛЧХ0029 ЕКСТРАКЦИЯ НА МНОГОКОРЕНОВ ЗЪБ - УСЛОЖНЕН

150,00 лв.

ЛЧХ0030 ОДОНТЕКТОМИЯ НА РАЗРУШЕН / РЕТИНИРАН ЗЪБ

250,00 лв.

ЛЧХ0031 ОДОНТЕКТОМИЯ НА УСЛОЖНЕН РЕТИНИРАН ЗЪБ

400,00 лв.

ЛЧХ0032 ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНА САНАЦИЯ - ДО 4 ЗЪБА

200,00 лв.
ЛЧХ0033 ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНА САНАЦИЯ - ПОЛОВИН ЧЕЛЮСТ 350,00 лв.
ЛЧХ0034 ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНА САНАЦИЯ - ЦЯЛА ЧЕЛЮСТ 600,00 лв.
ЛЧХ0035 АПИК.ОСТЕОТОМИЯ / КИСТЕКТОМИЯ - ДО 3 ЗЪБА 350,00 лв.

ЛЧХ0036 КИСТЕКТОМИЯ - НАД 3 ЗЪБА - ТЯЛО НА ЧЕЛЮСТТА 500,00
лв.
ЛЧХ0037 ОБШИРНИ КИСТИ - ТЯЛО / КЛОН НА ЧЕЛЮСТТА 800,00
лв.
ЛЧХ0038 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЛЕНА ЛИГАТУРА - НА ЗЪБ 10,00 лв.
ЛЧХ0039 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАЗЪБНИ ШИНИ - НА ЧЕЛЮСТ 120,00 лв.
ЛЧХ0040 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНО ЧУЖДО ТЯЛО 50,00 лв.
ЛЧХ0041 МЕСТНА АНЕСТЕЗИЯ 10,00 лв.
ЛЧХ0042 ЦЕНА НА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН 100,00 лв.
ЛЧХ0043 ГНОЙНО СЕПТИЧЕН КАБИНЕТ 50,00 лв.
ЛЧХ0044 САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ 120,00 лв.
ЛЧХ0045 СЪХРАНЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОБИ В ХЛАДИЛНИК ДО 1 М 20,00 лв.
ЛЧХ0046 ПРИДРУЖАВАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ МЕД.КООРД.МЕД.СЕСТРА ДО 100 КМ 200,00 лв.
ЛЧХ0047 ПРИДРУЖАВАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ МЕД.КООРД.МЕД СЕСРА НАД 100 КМ 300,00 лв.
ЛЧХ0048 ПРИДРУЖАВАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ ЛЕКАР ДО 100КМ. 300,00 лв.
ЛЧХ0049 ПРИДРУЖАВАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ ЛЕКАР НАД 100КМ. 400,00 лв.
ЛЧХ0050 МАЛКА ПРЕВРЪЗКА ДО 25 КВ.СМ. 10,00 лв.
ЛЧХ0051 СРЕДНА ПРЕВРЪЗКА ДО 100 КВ.СМ. 15,00 лв.
ЛЧХ0052 ГОЛЯМА ПРЕВРЪЗКА НАД 100 КВ.СМ. 20,00 лв.
ЛЧХ0053 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ИЗГУБЕН ДОКУМЕНТ -МЕДИЦИНСКО 10,00 лв.
ЛЧХ0054 САНИТАРСКИ ИНДИВИДУАЛНИ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТ - ЗА ДЕН ИЛИ НОЩ 30,00
лв.
ЛЧХ0055 ПЛАТ.ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ НА ДЕН 50,00
лв.
ЛЧХ0056 НЕВРОЛЕПТ АНАЛГЕЗИЯ 400,00 лв.
ЛЧХ0057 ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ 700,00 лв.
ЛЧХ0058 ИНТРАОРАЛНА ИНЦИЗИЯ НА АБСЦЕС ИЛИ ФЛЕГМОН 120,00 лв.
ЛЧХ0059 ЕКСТРАОРАЛНА ИНЦИЗИЯ НА АБСЦЕС ИЛИ ФЛЕГМОН 240,00 лв.
ЛЧХ0060 ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА -ЛЧХ 120,00 лв.
ЛЧХ0061 АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ КТ ИЗСЛЕДВАНЕ 150,00 лв.
ЛЧХ0062 АНЕСТЕЗИОЛОГ ПРИ КТ С КОНТРАСТ 250,00 лв.
ЛЧХ0063 ГИНГИВАЛНА ПЛАСТИКА ПО РЕЕРМАН 300,00 лв.
ЛЧХ0064 ОПЕРАЦИЯ – МАЛЪК ОБЕМ 1 200,00
лв.
ЛЧХ0065 ОПЕРАЦИЯ – СРЕДЕН ОБЕМ 2 400,00
лв.
ЛЧХ0066 ОПЕРАЦИЯ – ГОЛЯМ ОБЕМ 3 500,00
лв.
ЛЧХ0067 ОПЕРАЦИЯ – МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ 8 000,00
лв.
ЛЧХ0068 КТ С АНЕСТЕЗИОЛОГ (БЕЗ КОНТРАСТ) 180,00
лв.
ЛЧХ0069 КТ С АНЕСТЕЗИОЛОГ (С КОНТРАСТ) 240,00
лв.
ЛЧХ0070 ПРИЛОЖЕНИЕ НА 1 ДОЗА (2 ЕПРУВЕТКИ) PRF В ЛЧХ 100,00 лв.
ЛЧХ0071 ПРИЛОЖЕНИЕ НА 2 ДОЗИ (4 ЕПРУВЕТКИ) PRF В ЛЧХ 200,00 лв.
ЛЧХ0072 ПРИЛОЖЕНИЕ НА 3 ДОЗИ (6 ЕПРУВЕТКИ) PRF В ЛЧХ 300,00 лв.
ЛЧХ0073 ПРИЛОЖЕНИЕ НА 4 ДОЗИ (8 ЕПРУВЕТКИ) PRF В ЛЧХ 400,00 лв.
ЛЧХ0074 ПРИЛОЖЕНИЕ НА 5 ДОЗИ (10 ЕПРУВЕТКИ) PRF В ЛЧХ 500,00 лв.
ЛЧХ0075 ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА/ ЛИГАВИЧНА ЛЕЗИЯ С ПЛОЩ ДО1 СМ 2 150,00 лв.
ЛЧХ0076 ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА/ ЛИГАВИЧНА ЛЕЗИЯ С ПЛОЩ ДО 1 СМ 2 В РИСКОВИ ЕСТЕТИЧНИ ЗОНИ 200,00 лв.
ЛЧХ0077 ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА/ ЛИГАВИЧНА ЛЕЗИЯ С ПЛОЩ ДО2 СМ 2 250,00 лв.
ЛЧХ0078 ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА/ ЛИГАВИЧНА ЛЕЗИЯ С ПЛОЩ ДО2 СМ 2 В РИСКОВИ ЕСТЕТИЧНИ ЗОНИ 300,00 лв.
ЛЧХ0079 ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА/ ЛИГАВИЧНА ЛЕЗИЯ С ПЛОЩ ДО3 СМ 2 350,00 лв.
ЛЧХ0080 ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА/ ЛИГАВИЧНА ЛЕЗИЯ С ПЛОЩ ДО3 СМ 2 В РИСКОВИ ЕСТЕТИЧНИ ЗОНИ 400,00 лв.
ЛЧХ0081 ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА/ ЛИГАВИЧНА ЛЕЗИЯ С ПЛОЩ ДО5 СМ 2 450,00 лв.
ЛЧХ0082 ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА/ ЛИГАВИЧНА ЛЕЗИЯ С ПЛОЩ ДО5 СМ 2 В РИСКОВИ ЕСТЕТИЧНИ ЗОНИ 500,00 лв.
ЛЧХ0083 УСЛОЖНЕНА ОДОНТЕКТОМИЯ 800,00 лв.
ЛЧХ0084 ВЗИМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА ХИСТОЛОГИЯ 150,00 лв.

Д-р Светослав Славков, дм

Началник клиника

Д-р Светослав Славков е един от водещите специалисти в областта на лицево-челюстната хирургия в България. Има дългогодишен опит в областта на онкологията, травматологията, реконструктивната и възстановителната хирургия на главата и шията, както и в областта...

още ...

Екип на Клиника по лицево-челюстна хирургия

Пациентите за нас

Безкрайни благодарности на докторите, сестрите, рехабилитатори и санитари в отделението по неврохирургия и лицево-челюстна хирургия! Това е болницата с най- тежките случаи в страната, всеки ден там се борят със смъртта, в ръцете им са съдбите на хиля...още ...

Р.Пейчева

Пациентите за нас

Р.Пейчева

Безкрайни благодарности на докторите, сестрите, рехабилитатори и санитари в отделението по неврохирургия и лицево-челюстна хирургия! Това е болницата с най- тежките случаи в страната, всеки ден там се борят със смъртта, в ръцете им са съдбите на хиляди хора. И въпреки това всички остават сърдечни, човечни, разбиращи, усмихнати и се стараят да дадат каквото могат от себе си само защото са хора на дълга, тъй като никакъв случай заплатите им не са измерител на професионалните им умения! Жалко е да видиш такива специалисти и Хора да работят в такива мизерни условия. Но те продължават и се раздават... изключителни са! Дано има повече като тях и дано повече пациенти се научат да уважават българските лекари.

Галерия