Д-р Даниел Марков

ЛЧХ Специалист

Д-р Даниел Марков е специалист по лицево-челюстна хирургия, притежаващ опит в областта на онкологията, травматологията, възпалителните заболявания, реконструктивната и възстановителната хирургия на главата и шията, имплантологията, както и оралната патология и хирургия.

Притежава двойно образование по Стоматология и Медицина и е осъществил допълнителна следдипломна подготовка в различни насоки на хирургията на главата и шията както в България, така и във Великобритания.

Средното си образование завършва в Математическата гимназия на гр.Варна.

Владее писмено и говоримо английски и немски езици.

Членува в Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Сдружението на Оралните и лицево-челюстни хирурзи в България и Европейската асоциация по Черепно-челюстно-лицева хирургия (EACMFS).

Д-р Марков е женен и има един син.