Д-р Гълъбена Йорданова

Специалист по Орална Хирургия

Д-р Гълъбена Йорданова е специалист Орален хирург в Клиниката по Лицево-челюстна хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Завършва МУ Пловдив през 2011 година – магистър по дентална медицина. През 2016 придобива специалност по орална хирургия в СБАЛ по ЛЧХ София. Работи като орален хирург към СБАЛ по ЛЧХ до 2019 година. Понастоящем е студент по медицина към МУ София, с интереси за развитие в Лицево-челюстната хирургия. Консултант е в областта на  оралната хирургия на дентални клиники.

Членува в Българския зъболекарски съюз, Сдружението на Оралните и лицево-челюстни хирурзи в България и Европейската асоциация по Черепно-челюстно-лицева хирургия (EACMFS).