Д-р Александрина Малинова

Специалист по Орална Хирургия

Д-р Александрина Малинова е специалист Орален хирург в Клиниката по Лицево-челюстна хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Завършва  Медицински университет , гр. София през  2012 г. - магистър по  “Дентална медицина”.
Работи в “Специализирана болница по Лицево- челюстна хирургия ЕООД”, гр София  от 2013 г. до 2019 г., където придобива специалност по Орална хирургия.
От 2016г.  следва “Медицина “ към Медицински университет - София.

Членува в Българския зъболекарски съюз, Сдружението на Оралните и лицево-челюстни хирурзи в България и Европейската асоциация по Черепно-челюстно-лицева хирургия (EACMFS).

Участва в множество конгреси и курсове в страната и чужбина.

Владее писмено и говоримо английски и немски език.