Д-р Калин Георгиев

Началник II Отделение

Д-р Калин Георгиев е специалист с много широки познания и опит в областта на заболяванията на главата и шията. Притежава двойно образование по Стоматология (1998 г.) и Медидицина (2004 г.) и специалности по Орална Хирургия (2006 г.) и по Лицево-челюстна хирургия (2015 г.).

След завършване на специализациите си в България, осъществява профилно обучение в ЛЧХ клиниките на Университетските болници във Виена и Берлин.

Практиката му в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ започва още през 2006 г., когато е назначен като лекар-ординатор към Клиника по Спешна Неврохирургия.

В периода 2011 г. – 2016 г. е асистент към Катедра Орална и Лицево-челюстна хирургия на Медицински Университет – София.

Владее писмено и говоримо английски и руски езици.

Членува в Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Сдружението на Оралните и лицево-челюстни хирурзи в България и Европейската асоциация по Черепно-челюстно-лицева хирургия (EACMFS).

Д-р Георгиев е женен и има син и дъщеря.