Д-р Бистра Благова

Специалист по Орална Хирургия

Д-р Бистра Благова е специалист Орален хирург в Клиниката по Лицево-челюстна хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Завършва  Медицински университет – Пловдив през  2013 г. - магистър по  “Дентална медицина”.
Асистент е в Катедра Орална Хирургия на Факултета по Дентална Медицина на Медицински Университет – Пловдив в периода 2013 – 2018 г.
Придобива специалност по Орална хирургия през 2017 г.
От 2018 г. следва “Медицина “ в Медицински университет – София.

Преди присъединяването си към ЛЧХ екипа на Пирогов работи последователно в МБАЛ „Болница Европа“ и СБАЛДЛЧХ „Медикрон“, гр.София

Провела е редица следдипломни курсове, в това число и за работа с високоенергийни лазерни системи в устната кухина.

Владее писмено и говоримо английски и немски език.