Мултипрофилно спешно отделение

УМБАЛСМ  „Н.И. Пирогов” е най-голямото лечебно заведение за спешна медицина в България . Нашата мисия е оказване на достъпна, своевременна и ефективна медицинска помощ чрез поддържане на 24-часова организация за работа на всички структури в болницата.

още ...

Мултипрофилно спешно отделение

УМБАЛСМ  „Н.И. Пирогов” е най-голямото лечебно заведение за спешна медицина в България . Нашата мисия е оказване на достъпна, своевременна и ефективна медицинска помощ чрез поддържане на 24-часова организация за работа на всички структури в болницата.

Тук се създават традиции в областта на медицинската дейност при катастрофи, бедствия, аварии и инциденти с повече пострадали. Обучават се специалисти в направление „Спешна медицина” и се изготвят стандарти и алгоритми за действие, включително и при пациенти под 18 години.  

Мултипрофилното спешно отделение е уникална за страната структура, която оказва денонощна медицинска помощ на пациенти – деца и възрастни - с остри или внезапно възникнали животозастрашаващи или заплашващи състояния с необратими усложнения. Според тристепенната скала, утвърдена в Република България това са:

Код ЧЕРВЕНО: Пациенти, които се обслужват незабавно. Те са с животозастрашаващи симптоми и със съществуваща вероятност от летален изход. Насочват се към шокова зала.

Код ЖЪЛТО: Нестабилни пациенти с потенциална опасност за живот. Налице са симптоми, които могат да прогресират и да доведат до усложнения и увреждания. Тези пациенти се настаняват в определена за лечение зона.

Код ЗЕЛЕНО: Стабилен пациент със симптоми, които не изискват спешна намеса. 

Отделението разполага с 12 легла за наблюдение. 

Достъпът до зоните за спешна помощ се осъществява след задължително снемане на данни в Регистратура –възрастни или Детска регистратура. От там пациентът се насочва към съответната зона, в която го очаква лекарски екип.

Контакти: 02 915 4411

Отделения

Мултипрофилно спешно отделение на болница "Пирогов" се разпределя в:

Спешно отделение - Възрастни

още ...

Спешно отделение – Деца

още ...

д-р Дияна Димитрова

началник на Мултипрофилно спешно отделение

още ...

Екип на Мултипрофилно спешно отделение

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия