Спешно отделение - Възрастни

Мултипрофилно спешно отделение

В Спешно отделение – Възрастни се осъществява денонощна медицинска помощ за пациенти над 18 години, пострадали при катастрофи, аварии и бедствия, както и с друга спешна симптоматика. Регистратурата на Спешно отделение-Възрастни е разположена непосредствено до главния вход на централната сграда на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

още ...

Спешно отделение - Възрастни

В Спешно отделение – Възрастни се осъществява денонощна медицинска помощ за пациенти над 18 години, пострадали при катастрофи, аварии и бедствия, както и с друга спешна симптоматика. Регистратурата на Спешно отделение-Възрастни е разположена непосредствено до главния вход на централната сграда на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

След задължителна регистрация пациентите се насочват към съответните кабинети.

 • Шокови зали
 • Операционна
 • 105 - Хирургичен кабинет с превързочна зала
 • 106 - Гастроентерологичен кабинет  и  спешна ендоскопия
 • 108 - Травматологичен кабинет с превързочна и гипсовъчна зала
 • 110 - Лицево-челюстна хирургия
 • 111 - Неврохирургия
 • 112 - Неврологичен кабинет
 • 118 - Гинекологичен кабинет
 • 119,120 -  Урологичен кабинет 
 • 122- Токсикологичен кабинет  
 • 123 - ЕКГ
 • 124, 125 -  Гойно-септична хирургия
 • 126 - Кабинет по кардиология и вътрешни болести  
 • 128-134 – Спешна образна диагностика
 • Лаборатория
 • УНГ кабинет  
 • Очни болести
 • Изгаряния и пластично-възстановителна хирургия
 • Психиатрия

Мултипрофилното спешно отделение в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” е с денонощна специализирана охрана и с непрекъснато присъствие на служител  на Министерството на вътрешните работи. Зоните за лечение са под постоянен видеоконтрол при спазване на нормативните изисквания

Екип на Спешно отделение - Възрастни

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!