Спешно отделение - ВЪЗРАСТНИ

Денонощно оказва спешна медицинска помощ.

още ...

Спешно отделение - ВЪЗРАСТНИ

Денонощно оказва спешна медицинска помощ.

Спешното отделение е част от структурата на функционално обособения КДБ /Консултативно – Диагностичен Блок / към УМБАЛСМ”Н. И. Пирогов” ЕАД.


Отделението е разположено на партера в централния корпус на сградата на болницата.

Състои се от спешни приемни и консултативни кабинети, които са с ясно обозначени номера и надпис, съответстващ на специалността и обслужваната патология. Те са лесно достъпни за пациентите.


Има изградена звуково – светлинна алармена система, чрез която се осъществява бърз контакт между персонала при спешни ситуации. Когато тя се активира, лекари и специалисти от всички кабинети се отзовават незабавно, за да окажат спешна медицинска помощ на тежко пострадалите пациенти в Противошокова зала.


Обслужваният контингент пациенти са, както от гр.София, така и от цялата страна.

В кабинетите се извършва регистрация, консултация, лечение и прием по спешност и в планов порядък на следните групи болни:

 • пострадали при крупни аварии,
 • бедствия и катастрофи,
 • с остри заболявания
 • с травми,
 • болни с обострени хронични заболявания,
 • потърсили медицинска помощ сами,
 • пациенти в листата на чакащите за планов прием,
 • пациенти по сключен договор за извършване на медицински услуги /ЗОФ, болници, предприятия и др./.

 


Спешната помощ, която се оказва на населението е в областта на повече от 15 специалности, като е подсигурена възможност за бързо реагиране при природни бедствия, производствени аварии и големи пътнотранспортни произшествия.


Дейността на отделението се осъществява 24 часа в денонощието, като за преглед през кабинетите преминават средно около 700 пациента за едно денонощие.


По щат в СПКО работят 209 служители: 1 началник отделение, 2 старши медицински сестри, 12 лекари, 102 специалисти по здравни грижи и 92 бр. помощен персонал.

 


Спешните приемни кабинети са по следните специалности:

№ 105 - спешен кабинет по коремна и гръдна хирургия,

№ 108 - спешен травматологичен кабинет,

№ 111 - спешен кабинет по неврохирургия и лицево – челюстна хирургия,

№ 114 - противошокова зала - възрастни,

№ 119 - спешен гинекологичен кабинет,

№ 120 - спешен кабинет по урология,

№ 122 - спешен кабинет по токсикология,

№ 124 - спешен кабинет по гнойно – септична хирургия,

№ 126 - спешен кабинет по кардиология и вътрешни болести.


В Консултативно – диагностичните кабинети преглеждат лекари от специалностите:

 • УНГ,
 • Офталмология,
 • Алергология,
 • Ендокринология,
 • Кожни болести,
 • Психиатрия.

Информация за графика на лекарите от консултативните кабинети, може да намерите на централната регистратура на болницата. 

 

На територията на Спешно отделение - възрастни е обособен и кабинет за Вторични /контролни/ прегледи по Травматология и Хирургия на ръката, съответно с работно време от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 14.00 ч. до 20.00 ч.

Какво лекуваме?

Екип на Спешно отделение - ВЪЗРАСТНИ

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!