Людмила Александрова

старша медицинска сестра в Сектор „Възрастни”

През 1981 г. завършва Полувисш Медицински Институт гр. Враца – медицинска сестра - общ профил.
1999 г.  се дипломира в МУ - София, Факултет сестринско дело като "Бакалавър" по Здравни грижи.
От 2006 г.  е "Магистър" по "Мениджмънт на здравните грижи" към МУ - София. 
Започва работа в УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов” през 1991 г.  като медицинска сестра в  Спешно отделение.
От 2001 г. до този момент работи като старша медицинска сестра в Спешно отделение - възрастни.