Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ Н.И.Пирогов е сред водещите неврохирургични структури в България. В клиниката се прилага пълният спектър от съвременни, високотехнологични методи за неврохирургично лечение на: туморна патология (невроонкология); съдови заболявания на мозъка чрез оперативни и вътресъдови (ендоваскуларни) методи; заболявания на гръбначния стълб; неврохирургични заболявания при деца и травма.

още ...

Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ Н.И.Пирогов е сред водещите неврохирургични структури в България. В клиниката се прилага пълният спектър от съвременни, високотехнологични методи за неврохирургично лечение на: туморна патология (невроонкология); съдови заболявания на мозъка чрез оперативни и вътресъдови (ендоваскуларни) методи; заболявания на гръбначния стълб; неврохирургични заболявания при деца и травма.

Клиниката по неврохирургия разполага със 71 легла, в това число и 14 реанимационни разпределени в 4 отделения, покриващи целия спектър от неврохирургична потология.

Клиниката по неврохирургия на университетска болница „Н. И. Пирогов” е уникално по своята организация, структура и режим на работа, високотехнологично, водещо за страната лечебно звено. Клиниката оказва денонощно, в спешен и планов порядък, амбулаторно и в болнична обстановка, компетентна, висококвалифицирана неврохирургична помощ и грижи при пострадали и болни от всички възрастови групи.

Тук функционира и единственото в страната отделение за спешна неврохирургична помощ в детската възраст.

Клиника по неврохирургия разполага с мултидисциплинарен екип специалисти с голям практически опит, квалификация и компетентност за лечение на широк спектър заболявания засягащи нервната ситема, а в по-общ план – главата като цяло: неврохирурзи, невролози, лицево–челюстни хирурзи, специалисти по анестезиология и интензивно лечение, интернист, физиотерапевт и рехабилитатор. Мащабите на болницата и широкия кръг от лекувани заболявания създава възможност за бързо включване в лечебния процес на лекари от други специалности (коремна и гръдна хирургия, ортопедия, травматология и др.), когато това е необходимо.

Клиника по неврохирургия осигурява лечението на пълния спектър от спешни и планови заболявания на нервната система, което включва:

 • лечение на туморните заболявания (невроонкология);
 • лечение на заболяванията на гръбначния стълб (спинална хирургия);
 • лечение на съдовите заболявания (съдова неврохирургия);
 • лечение на неврохирургичните заболявания при деца (детска неврохирургия);
 • лечение на болката, епилепсия и др. (функционална неврохирургия);
 • лечение на травмите и спешните състояния (невротравматология);
 • лечение изолирани и съчетани лицево – челюстни травми (лицево-челюстна хирургия);
 • лечение на неврологични заболявания (неврология);
 • физиотерапия и рехабилитация.

Клиниката е оборудвана със съвременна и високотехнологична апаратура, която ежедневно се ползва за лечението на заболявания от всички области на съвременната неврохирургия при максимална сигурност на пациента и при възможно най-нисък риск от компликации. Апаратурата включва:  без аналог не само в България, а и в Централна и Източна Европа е свръхмодерна Комбинирана невронавигационна система с мехатронен модул(роботизирана хирургична ръка), която вече се прилага в Клиниката по Неврохирургия; оперативни микроскопи - оперативен микроскоп с модул за флуоресценция /5-ALA/, два оперативни микроскопа с възможност за интраоперативна видеоангиография с помощта на ICG /индоцианин зелено/, интраоперативен ултразвук, невронавигация, ендоскопска апаратура, ултразвуков аспиратор, специализирани микрохирургични инструментариуми, сетове за гръбначна хирургия, мобилен рентгенов апарат – С-рамо, технически средства за онагледяване и контрол на учебния процес, съвременни битови условия за лежащо болните.

Не по-малко важна за пълноценното лечението на толкова широк спектър от неврохирургични заболявания е организационната структура на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, която е следната:

 • Отделение по Неврохирургия при възрастни;
 • Отделение по Спинална неврохирургия;
 • Отделение по Детска неврохирургия;
 • Отделение по Анестезилогия и интензивно лечение с 4 операционни зали

Осигуряването на пълноценна неврохирургична помощ би било невъзможно без развиването на активна научна дейност. Научната продукция на клиниката – дисертации, монографии, съавторство в ръководства, учебници и книги, разработване на теми по програмите на Здравното, МОМН и други министерства, публикации в списания и сборници, съобщения на научни форуми в страната и чужбина, наброяващи от 1962 година до наши дни над хиляда заглавия, създадени са четири изобретения и 10 рационализации. През последните години бяха осъществени три мащабни научни проекта с международно участие, финансирани от МОМН, предимно в областта на невроонкологията и туморното банкиране.

Наред с ежедневното натоварване в цялото разнообразие от планова и спешна неврохирургична патология, Клиниката е с водеща за страната роля при въвеждането и използването на следните диагностично – лечебни дейности:

Имунофлуоресцентни методи за интраоперативно локализиране на инфилтративните мозъчни тумори – за първи път в България.

Лечение на заболяванията на гръбначния стълб (дискова херния, остеопоротични и травматични фрактура и други) чрез минимално инвазивни методи за лечение: перкутанна вертебропластика, коблация и др.


В клиниката е създадена и функционира първата в страната неврохирургична туморна тъканна банка – основна инфраструктура за научни изследвания и подобряване на лечението на болните с тумори на централната нервна система. Към тъканната бънка и натрупания при организирането й опит се проявява значителен международен интерес и са осъществени съвместни проучвания и изследвания с водещи за Европа научни звена;

Интраоперативно електрофизиологично мониториране при краниални и спинални операции – съвременен метод за контролиране на ятрогенното увреждане на тъканите при разположени в близост до функционални зони на мозъка туморни лезии, интрамедуларни тумори, засягане на периферни нерви и други.

Приложение на „будна краниотомия” като метод за лечение на мозъчни тумори в близост с функционално важни зони.

Колаборацията с Клиника по инвазивна кардиология дава възможност за провеждане на ендоваскуларно лечение на различни заболявания в областта на съдовата неврохирургия, както в спешен, така и в планов порядък.

Какво лекуваме?

Факти и цифри

26

Лекари ординатори

60

Медицински специалисти

2330

Пациенти / годишно

77

Капацитетът / легла

Отделения

Клиника по неврохирургия на болница "Пирогов" се разпределя в:

Отделение „Неврохирургия за възрастни” /НХВ/

още ...

Отделение по Спинална неврохирургия

още ...

Отделение „Детска неврохирургия”

още ...

Отделение по "Анестезиология и интензивно лечение" към КНХ с 4 операционни зали

още ...

проф. д-р Николай Габровски, д.м.н. - неврохирург

Началник на Клиниката по неврохирургия

Д-р Габровски завършва медицина в Медицинска Академия - гр. София през 1996 година. Първоначално работи като лекар в Неврореанимацията на УМБАЛ "Царица Йоанна". В Клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов" е от 1997 година. През...

още ...

Екип на Клиника по неврохирургия

Пациентите за нас

Безкрайни благодарности на докторите, сестрите, рехабилитатори и санитари в отделението по неврохирургия и лицево-челюстна хирургия! Това е болницата с най- тежките случаи в страната, всеки ден там се борят със смъртта, в ръцете им са съдбите на хиля...още ...

Р.Пейчева

Пациентите за нас

Р.Пейчева

Безкрайни благодарности на докторите, сестрите, рехабилитатори и санитари в отделението по неврохирургия и лицево-челюстна хирургия! Това е болницата с най- тежките случаи в страната, всеки ден там се борят със смъртта, в ръцете им са съдбите на хиляди хора. И въпреки това всички остават сърдечни, човечни, разбиращи, усмихнати и се стараят да дадат каквото могат от себе си само защото са хора на дълга, тъй като никакъв случай заплатите им не са измерител на професионалните им умения! Жалко е да видиш такива специалисти и Хора да работят в такива мизерни условия. Но те продължават и се раздават... изключителни са! Дано има повече като тях и дано повече пациенти се научат да уважават българските лекари.

Аз също съм оперирирана от Н. Габровски ,изпращам хиляди Благодарности на него и на всички които работят в одел неврохерургия. Прекарах там 7 дена и останах с добро впечетление.Вече работя мога да вдигна до 5кг без проблем ,не се пазя толкова много.Д...още ...

Марина Кичукова

Пациентите за нас

Марина Кичукова

Аз също съм оперирирана от Н. Габровски ,изпращам хиляди Благодарности на него и на всички които работят в одел неврохерургия. Прекарах там 7 дена и останах с добро впечетление.Вече работя мога да вдигна до 5кг без проблем ,не се пазя толкова много.Диагнозата ми е двустрана ДХ на Л5 Л4С1 със стеноза на вертибралния канал,със титанови пластини съм изминаха 3години и се радвам че всичко е наред. Искам да споделя нещо с всички болни от ДХ,не чакаите болките да станат непоносими,колкото и да ходите по процедури и какви ли не опити да се излекувате само отлагате нещатат с времето ,кажат ли Ви че сте за операция няма смисъл от друго.ДХ е от доста отдавна все отлагах от старх дали ще мога да вървя след операцията,имено Н. Габровски ми обясни, че ако още малко отлагам най-накрая няма да мога да варвя,доста съм си увредила нерва от това отлагане,сега си патя.Не чакайте.

Здравейте на всички! Искам да споделя радостта си с вас. Имах огромна дискова херния, която ми пречеше да водя пълноценен живот (за съжаление всички вие знаете какво имам предвид), но вече я няма. Благодарение на доц. Габровски и неговия екип аз се ч...още ...

Георги Маринов

Пациентите за нас

Георги Маринов

Здравейте на всички! Искам да споделя радостта си с вас. Имах огромна дискова херния, която ми пречеше да водя пълноценен живот (за съжаление всички вие знаете какво имам предвид), но вече я няма. Благодарение на доц. Габровски и неговия екип аз се чувствам нов човек. За мен тези хора са професионалисти на световно ниво. Всяка сутрин ЛИЧНО минават на визитация, а не, както съм срещал информации в нета, че след операции пациентите въобще не виждат повече опериралия ги хирург. Дори и по време на 6-дневната почивка в началото на месеца те идваха да ни видят!!!Звучи малко нереалистично нали...ДА, АМА Е ИСТИНА!!! Ще ви споделя и още нещо, което граничи с фантастиката, но е факт:Никой не каза нищо за пари.Никой не поиска пари. НИКОЙ НЕ ВИ ЗАДЪЛЖАВА да давате пари... Каква Германия, какви 20 хиляди евро... ХИЛЯДИ БЛАГОДАРНОСТИ ДОЦЕНТ ГАБРОВСКИ!!!