Шваномът (известен и като "неврином") е доброкачествен тумор произлизащ от Швановите клетки - клетки, които обвиват периферните нерви.